Job Detail

Expert Secondary systems

Brussels
Full Time
Category : Electronics

Overview

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen.

About Total

To meet the growing worldwide demand for energy while preparing for the future, we continually innovate to produce sustainable and responsible solutions in oil and gas, solar energy, and biomass.

De onderneming

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen.

Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid.

Jouw functie

Als Expert Secondary Systems breid je je expertise uit in het beheer van de installaties die deel uitmaken van de infrastructuur van het elektriciteitstransmissienet.

In het algemeen omvat deze functie de volgende domeinen:

 • Het asset beheer van onze installaties bestaande uit het verzamelen van de nodige kennis inzake de diverse toestellen & systemen, technische fenomenen, mogelijke anomalieën of aspecten van de laagspanningsapparatuur zowel door analyse van terugkerende ervaringen als door externe contacten om de nodige expertise te verwerven en te behouden
 • Het op stellen van onderhouds- en vervangpolitieken alsook de analyse van de ervaringsterugkeer met het doel om de politieken bij te sturen
 • Het uitwerken van risk mitigation plans en politiek van wisselstukken om de risico’s van de veroudering van de apparatuur te beheren
 • Het uitwerken van technische vereisten van de laagspanningsapparatuur, deelname aan multidisciplinaire teams voor analyse van offertes waarbij het TCO principe wordt nagestreefd
 • Het analyseren en controleren van de werking van laagspanningsapparatuur in een labo omgeving en dit in functie van raamakkoorden, na incident, terugkerende ervaring van het terrein of technology watch
 • Deelname aan de definitiefase van infrastructuur projecten, door de communicatie van de noden voor laagspanningsappartuur en het zoeken van technische-economische optima in samenwerking met andere filières en diensten
 • Het uitvoeren van reviews op het terrein ter evaluatie van de toepassing van concepten en politieken, het rapporteren van de bevindingen en voorstellen van een actieplan
 • Het gebruik van IT-tools om de verschillende aspecten van het asset management in de praktijk te ondersteunen, en voorstellen doen om deze opvolging te verbeteren
 • Ondersteunen van de projectorganisatie door o.a. het opstellen van technische standaarden, conceptnota’s en richtlijnen voor de toepassing in investeringsprojecten en geven van advies aan de projectingenieurs
 • Deelname aan interne, nationale en internationale werkgroepen als expert
 • Het uitwerken en geven van technische opleidingen aan de operationele entiteiten
 • Het verwerven van de noodzakelijke technische expertise in de materie is een noodzakelijke voorwaarde om de bovenstaande activiteiten te kunnen uitoefenen

In het bijzonder zal je deelnemen aan de volgende activiteiten:

 • Je neemt deel aan het optimaal in stand houden en het verbeteren van de Algemene Technisch specificaties voor elektrische werken in hoogspanningsposten Elia. Hierbij verzeker je de rol van coördinator tussen de technische experten van jouw dienst en het departement realisatie van infrastructuurprojecten, en dit bij technische evoluties voor de uitvoeringen of bij belangrijke ervaringsterugkoppelingen
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwalificatie van de kandidaten nieuwe aannemers
 • Je neemt ook actief deel aan het bepalen van de kosten die gepaard gaan met de werken voor aanpassingen of uitvoeringen van nieuwe installaties op het terrein.
 • Je neemt actief deel aan het proces en voer je de nodige analyses voor de bepaling van de opstart en de inhoud van nieuwe infrastructuurprojecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de bepaling van de oplossing en het opstellen van de technische specificaties in verband met sommige secundaire systemen toestellen

Jouw profiel

 • Burgerlijk of industrieel ingenieur. Een specialisatie in elektriciteit of elektromechanica is een troef, maar niet vereist.
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels .
 • Je hebt een goede basiskennis over elektriciteit en bent bereid om je kennis in het algemeen uit te breiden in de vakgebieden van de elektriciteitsnetbeheerder.
 • Een praktische kennis van elektrische werken binnen projecten in hoogspanningsposten is een sterk pluspunt.
 • Je bent pragmatisch en resultaatgericht , maar kunt ook meer conceptuele ideeën uitwerken.
 • Je kunt zaken heel goed in hun geheel bekijken en diverse standpunten of alternatieven uitwerken of samenbrengen tot een concrete oplossing.
 • Je werkt zelfstandig en pakt je taken en verantwoordelijkheden proactief
 • Je werkt graag in teamverband , communiceert vlot en beschikt over veel overtuigingskracht.
 • Je werkt actief mee binnen diverse werkgroepen met een actieplan, een planning, rollen en verantwoordelijkheden om zo de vereiste deliverables voor te leggen met betrekking tot het beheer van de installaties. Je schrikt er niet voor terug om de leidersrol op te nemen als dat nodig is. Voor deze functie moet je eventueel gedurende bepaalde periodes meerdere weken per maand naar het buitenland reizen .
 • Je kunt vlot overweg met informaticatools en bent bereid om de tools voor asset management van Elia te leren gebruiken. Een goede kennis van MS Office is een troef.

Wij bieden aan

Wij bieden u meer dan zomaar een functie: een uiterst professionele en boeiende omgeving, een uniek vormingsaanbod en volop kansen om je te ontplooien… Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen. Kiezen voor Elia is kiezen voor een succesvolle toekomst!